insane breath

51 tekstów – auto­rem jest in­sa­ne breath . 

Nie ma dob­rej i złej dro­gi. Jest je­dynie dob­ra i łat­wa, a to którą wy­bie­rze­my ok­reśla nas samych. 

myśl • 12 stycznia 2014, 23:19

Spełnione marze­nia to nie zaw­sze spełnienie marzeń. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 października 2013, 18:01

Im wyżej jest chmu­ra, tym dłużej pada. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2013, 21:21

* * *

Zam­knięta w klat­ce włas­nych ograniczeń,
stoję za maską spokoju.
A mój sztuczny uśmiech przyk­le­jony do twarzy
us­po­kaja su­mienia głupców. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 października 2013, 18:36

* * *

Nie ma nieba.
Spadło os­tatnio na ziemię,
ośle­piło swym blaskiem.
Wiel­ki wy­buch wzbił kłęby kurzu,
niczym dob­re słowo dające nadzieję.
Nag­le po­jawiłeś się Ty.
I tak oto zna­lazłam się w raju. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2013, 10:47

* * *

Szept
niekiedy głośniej­szy niż krzyk
od­bi­ja się echem o pus­te serca
i zam­knięte umysły. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 lipca 2013, 11:51

Cicha roz­pacz jest gor­sza od łez. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lipca 2013, 13:17

Nic nie jest stałe, lecz człowiek sta­ra się wszys­tko ta­kim uczynić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lipca 2013, 21:06

Przy­jaciel po­winien Cię pod­nieść, nie deptać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lipca 2013, 13:45

Nie za­pomi­naj o przeszłości, na­wet tej złej bo dzięki niej jes­teś na tej drodze którą właśnie podążasz. A skąd wiesz czy in­na byłoby lepsza? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 lipca 2013, 08:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

insane breath

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność